REZULTATE
ACEASTA SECTIUNE CUPRINDE LISTELE TUTUROR ELEVILOR CARE AU OBTINUT CEL PUTIN UN PREMIU MATERIAL DIN CELE SPECIFICATE IN REGULAMENTUL FIECAREI EDITII
.
SISTEMUL DE ACORDARE A PREMIILOR ESTE DETALIAT IN ACORDARE PREMII 
.

 


Premiantii vor fi prezentati la avizierul scolii incepand cu prima zi de scoala - 09.02.2015 - Premiile se vor primi in scoala !

.